Carin

Ik ben geboren in Veenendaal op 6 januari 1974. Twee jaar later werd mijn zusje Froukje geboren. Een deel van mijn jeugd woonde ik in Kenia waar mijn ouders werkten onder de allerarmsten in de krottenwijken van de hoofdstad Nairobi. Deze jaren hebben mijn leven gevormd. Leven in afhankelijkheid van God temidden van soms moeilijke omstandigheden. Mijn ouders zijn tot op de dag van vandaag nog actief in het zendingswerk in Nairobi en sturen dit aan vanuit Nederland via hun Stichting New Hope.
Na de HAVO volgde ik een Discipelschap Training School aan boord van de Anastasis, een hulpverleningschip van Jeugd met een Opdracht, toen in West Afrika, en ik verbleef daar een jaar. Daarna volgde ik de School Voor Muziek van Vorming en Aktie, waar ik veel leerde en musiceerde (met o.a. Tanja en Eric Lagerstr�m, Reni en Elisa Krijgsman, Marcel Zimmer, Marcel Broekman, Jessica Leijenaar). Zingen deed ik al van jongs af aan, eerst in een kinderkoor en vanaf mijn elfde in een bandje. Ik zong op allerlei gelegenheden en begon op mijn vijftiende met het schrijven van liedjes. Daarna heb ik meegezongen met allerlei projecten en bands. Ik zong in het verleden onder meer mee met het black gospelkoor The Gospel Project, met het Ronduit Gospel Choir en in een aanbiddingsteam tijdens Mission ’99. Daarnaast bleef ik aktief met het leiden van aanbidding en het schrijven van liederen. Op dit moment ben ik bezig met mijn debuutalbum “Pak van mijn hart”, een nederlandstalige cd met 7 eigen nummers, waaronder 3 themanummers van VrouwZijn 2008, 2007 en 2006. Het wordt gevarieerd; een fado-achtig nummer (met accordeon!), een chanson, een aanbiddingsnummer, maar ook een aantal poppyklinkende nummers. De teksten zijn persoonlijk en herkenbaar. Ik hoop dat het voor veel mensen tot bemoediging en inspiratie zal zijn.

Uiteindelijk ben ik beroepsmatig toch de hulpverlening in gegaan en zo heb ik de afgelopen 12 jaar op verschillende plekken gewerkt. Ik werkte onder meer bij Stichting Valentijn als groepsleider voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s), waaronder ook tienermoeders, bij stichting Timon met tienermoeders, voor het Scharlaken Koord voor een project om amameiden te waarschuwen voor vrouwenhandel en bij het Leger des Heils als maatschappelijk werker met (ex-) verslaafden.
Op dit moment ben ik alweer anderhalf jaar ambulant begeleider bij het RIBW voor mensen met een psychische stoornis. Het is heerlijk om met mensen te werken en het mooie in ze naar boven te halen!

In Apeldoorn zijn Peter en ik betrokken bij de evangelische gemeente Berea Noord, waar we onder andere aktief zijn als aanbiddingsleiders.

Ik heb in mijn leven mogen ervaren dat wat voor moeilijkheden het leven ook brengt, God er altijd is. Het is mijn verlangen dat ik iets van Zijn liefde mag weerspiegelen aan de mensen om mij heen. Daarnaast vind ik het een uitdaging om met het schrijven van liederen iets te kunnen vertolken van wat anderen voelen, zodat zij zich herkennen.