Blog

1407, 2020

In the secret place

Ik schreef een lied over de secret place waar het stil en rustig is en waar de storm tot bedaren komt. Een plek waar de Vader op je wacht en je mag je zijn zoals je bedoelt bent. Waar je mag rusten aan Vaders hart. Waar je ontdekt waar het leven echt om draait en welke erfenis op je wacht.

In de secret place mag je de liefde ontvangen die je weer mag uitdelen in de market place.

U bent dus ik ben.
U bent dus ik heb.
U bent dus ik doe.

Een ontspannen uitgangspunt om vanuit te leven. En in maart 2020 is het leven flink veranderd. Voor de één meer dan de ander, maar zekerheden bleken minder vast te liggen en gewoontes waren opeens niet meer zo gewoon.

Voor velen (waaronder wij zelf als muzikanten) was er opeens een verminderd inkomen, verdwenen of veranderden werkzaamheden, en werd er een beroep gedaan op creativiteit en innovativiteit.

Voor anderen was en is deze tijd levensbedreigend, angstig of eenzaam, en menigeen heeft een geliefde zien lijden of sterven.
Wereldwijd is de impact van COVID-19 groot. Armoede verergert, mensenhandel neemt toe en het percentage kinderslavernij of -misbruik is flink gestegen.

Toch kunnen we vaststellen dat God erbij is. Dat Hij het in Zijn hand heeft. Immers er gebeurt niets zonder Zijn weten, zelfs onze haren zijn geteld! Het roept wel vragen op. Wat is Gods rol, wat is de rol van wereldleiders, wat is onze rol en wat is de fase waarin we leven? Ook wij zijn veel met deze dingen bezig geweest en hebben meer tijd dan anders besteed aan het zoeken van God en het lezen in Zijn woord.

Twee bijbelgedeeltes sprongen er voor ons eigenlijk meteen uit.
In 2 Kronieken 7: 13-14 staat het volgende: Stel dat ik de hemel dicht laat gaan zodat er geen regen valt. Stel dat ik aan de sprinkhanen het bevel geef om al het koren van het land op te eten. Of stel dat ik naar de mensen een ziekte stuur. Als de mensen van Mijn volk laten zien dat ze spijt hebben, dan zal Ik vanuit de hemel naar hen luisteren. Ik zal naar hen luisteren als ze tot Mij bidden en Mij zoeken. Als ze weer gaan leven zoals Ik het wil.

En in Mattheüs 24 spreekt Jezus over het einde van de tijd waarbij Hij aangeeft dat het net zal zijn als een vijgenboom na de winter waar bladeren aankomen. Je weet dan gewoon dat de zomer in aantocht is. Zo zal ook duidelijk worden dat het eind van de tijd nadert. Wij denken dat deze bijbelgedeelten ook voor nu belangrijk zijn.

Dit is een tijd waarin we ons mogen vernederen voor onze Schepper, Heer en Redder. Dit is de tijd om ons terug te trekken en God te zoeken en Zijn stem te horen. Dit is een tijd van voorbereiding op wat nog komen gaat. Dit is duidelijk een wee en iedereen weet dat er meerdere weeën volgen, en dat ze steeds frequenter komen.

Rick Ridings (House of prayer Jeruzalem) sprak in juli 2019 in Hongkong over een inzicht wat hij van God ontvangen had over het schudden van de hele aarde, te beginnen in China. En na China zou de hele wereld geschud worden. En daarna kwam er nog een heftiger schudden, en dit duurde net zo lang totdat wat onwankelbaar was, zou blijven staan.

Nu meer dan ooit is het de tijd om ons te begeven in de schuilplaats van de Allerhoogste. Hij is immers onwankelbaar. Tijd apart zetten om in Gods aanwezigheid te zijn. Onze huizen tot een huis van aanbidding en gebed maken, nu we niet massaal kunnen samenkomen om God toe te zingen. Met onze gezinnen, buren of vrienden. Het brood te breken en de wijn te drinken.

Ik wens een ieder die secret place toe deze zomer die anders is als anders. Laten we de tijd waarin we leven serieus nemen en het op orde maken met God maar vooral ook tot rust komen bij de Vader. Zijn kijk op de wereld is zo anders als onze kijk en Zijn koninkrijk is zo anders als ons koninkrijk.

Laten we onze agenda’s deze zomer leeg houden zodat er voldoende tijd is om bij de Vader te zijn. Zodat Hij onze agenda kan vullen. Nu we toch niet echt meer de controle over ons leven hebben, laten we die controle loslaten en ons volledig overgeven. Ik wens je een mooie zomer toe in de secret place.

Go to Top