GODS KONINKRIJK OP AARDE

De missie van Stichting Increase is om Gods koninkrijk op aarde te laten groeien door mensen, kerken en organisaties in Gods aanwezigheid te brengen. 

Dit door:
– Aanbidding
– Coaching
– Toerusting

In Psalm 27:4 staat het zo mooi beschreven:

Ik vraag aan de HEER één ding,
Het enige wat ik verlang:
Wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.

Huis van de Heer

We mogen wonen en werken in een prachtig pand, het voormalige PMT aan de bosrand van Apeldoorn wat we de naam His Homebase hebben gegeven omdat het Gods huis is en omdat we God daar iedere dag willen aanbidden en ontmoeten.

Alle dagen van mijn leven

Iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 is er een tijd van gebed en aanbidding waar de deuren open staan en een ieder welkom is. Op maandagavond om 20:00 uur is een aanbiddingsavond geleid door verschillende aanbiddingsleiders uit het hele land.

Alle dagen van mijn leven

Iedere werkdag tussen 9.00 en 10.00 is er een tijd van gebed en aanbidding waar de deuren open staan en een ieder welkom is. Op maandagavond om 20:00 uur is een aanbiddingsavond geleid door verschillende aanbiddingsleiders uit het hele land.

Liefde van de Heer

We mogen dagelijks Zijn liefde ontvangen en uitdelen. Na de dagelijkse aanbidding staat de koffie en thee klaar en ook op maandagavond is er tijd voor ontmoeting en verbinding. Gastvrijheid is een prachtige manier om de liefde van God uit te kunnen delen.

Hem ontmoeten

We geloven dat in het samen aanbidden en God grootmaken, Gods aanwezigheid zo sterk is dat Hij ons ontmoet en wij Hem. Wij hebben ervaren dat gelovigen en niet-gelovigen van alle generaties en denominaties geraakt werden door Gods aanwezigheid. Het staat krachtig verwoord in Psalm 85:10 waar staat:

Voor wie Hem eren is Zijn hulp nabij, Zijn glorie komt wonen in ons land.

Wat een kracht is er in het eren van de God van hemel en aarde. Zijn hulp is dichtbij een ieder die bereid is om Hem te eren. In de Engelse vertaling staat er dan “Our country is Homebase for glory”.

Zo is het ons verlangen dat His Homebase een waar Homebase mag zijn voor Gods glorie! Wij bieden de mogelijkheid aan om een periode retraite te houden en de rust en stilte bij God te zoeken in His Homebase. Daarbij is ook coaching mogelijk (bijvoorbeeld in het schrijven van liederen, in het bespelen van piano of viool, in het nadenken over Gods plan voor je leven of in een stukje herstel en bevrijding).

Tot slot geloven wij in het toerusten van de gelovigen, van de kerk en van de nieuwe generatie. Wij bieden toerusting aan in ons huis maar mogen ook door het hele land (en regelmatig in het buitenland) toerusten, spreken en inspireren. Daarbij richten wij ons op eenheid, aanbidding en gerechtigheid. Ook voelen wij een sterke missie om Gods kalender, de Bijbelse feesten en het volk Israël onder de aandacht te brengen.

Activiteiten

– aanbidding op werkdagen en maandagavond

– coaching in liedschrijven, piano, viool, bestemming en herstel

– toerusting door trainingsdagen, spreekbeurten, conferenties en zendingsreizen

Speerpunten voor 2022

Songwriters Community

Al een aantal jaar organiseren wij Songwriters Community bijeenkomsten om zo een verbondenheid te doen groeien onder liedschrijvers en hen te bemoedigen en inspireren. Ook zijn er Songwriter retreats voor liedschrijvers uit het hele land.

Voor meer informatie:

Kingdom Kids

We geloven dat het belangrijk is om de nieuwe generatie toe te rusten en klaar te maken om hun plek in te nemen in deze maatschappij. Om hun licht te laten schijnen met de talenten die God ze heeft gegeven. Met een groep van rond de 20 tieners tussen 9 en 17 jaar uit alle hoeken en kerken van Nederland komen we maandelijks bij elkaar om toegeruste worden of om outfits te houden en 1 tot 2 keer per jaar een zendingsreis naar het buitenland te maken.

Voor meer informatie:

Manna voor elke dag

Sinds we in His Homebase wonen heeft God in ons hart gelegd om meer te gaan leven volgens Zijn ritme, Zijn kalender en Zijn feesten. Dit heeft geresulteerd in een kleurrijk dagboek geschreven door Carin wat vanaf april 2022 gebruikt kan worden.
Dit is te bestellen via
www.mannavoorelkedag.nl

Trainingsschool

Nu is de tijd aangebroken om alle kennis en ervaring door te geven. Er zal iedere donderdagavond een trainingsavond gegeven worden waar mensen zich kunnen inschrijven per module. Modules bestaan uit acht donderdagen en voorbeelden van onderwerpen zijn:

– Wat zegt Gods woord over aanbidding?
– Israël en Gods plan
– Gods kalender en feesten
– Aanbiddingleiden in de kerk
– Liederen schrijven voor de kerk

Jaarrekening

Download hier onze jaarrekening

download jaarrekening

Bestuur, beleid en activiteitenverslag 2021

Klik hier voor meer informatie

Contact

Peter en Carin van Essen
Frankenlaan 38
7312 TD Apeldoorn
Nederland
T 0031 636120585
E stichtingincrease@gmail.com

Stichting Increase
KVK 65937473
RSIN 856324565
NL54INGB0007380263